Månad: februari 2021

Besked från FHM om simhallarna öppnas kommer 7/2.

Den 22 januari kom det åter ny information gällande regler för simhallar i Göteborg från Idrott och föreningsförvaltningen (IOFF). Beskedet innebar att simhallarna nu öppnats upp för barn- och ungdomsträning. Den 7 februari kommer ytterligare ett nytt besked. Det gäller huruvida kommuner och regioner skall hålla verksamhet som allmänheten har tillträde till, men som inte är nödvändig, fortsatt stängd eller om den ska