Besked från FHM om simhallarna öppnas kommer 7/2.

Den 22 januari kom det åter ny information gällande regler för simhallar i Göteborg från Idrott och föreningsförvaltningen (IOFF). Beskedet innebar att simhallarna nu öppnats upp för barn- och ungdomsträning.

Den 7 februari kommer ytterligare ett nytt besked. Det gäller huruvida kommuner och regioner skall hålla verksamhet som allmänheten har tillträde till, men som inte är nödvändig, fortsatt stängd eller om den ska öppnas.Vi som privat aktör, som hyr in oss i en kommunal simhall väntar spänt på beskedet. För vi öppna eller inte? Privat verksamhet omfattas inte av beslutet, vilket för oss och många andra upplevs som orättvist . Är Covid 19 mindre smittsamt på privata badhus än på kommunala?

—–

ANVÄND DIN RÖST FÖR ATT FÅ SIMMA. SKICKA ETT MEJL NU!  

Vi forsätter vår påverkan på de politisk tillsatta i Göteborg, då råden från Folkhälsomyndigheten tydligt anger att också vår verksamhet (förbokad, vänder sig ej mot allmänheten,) har rätt att hålla öppet. Vi gör allt vi kan för att förmedla detta faktum till de som bestämmer.

DEFINITION FRÅN FMH

”” En grundläggande förutsättning för att Folkhälsomyndighetens föreskrifter ska vara tillämpliga är att verksamheten är öppen för allmänheten. Bedömningen av om en plats är öppen för allmänheten är i många fall beroende av omständigheterna i det enskilda fallet. Ett eventuellt krav på medlemskap i en förening för att kunna nyttja en gym- eller sportanläggning eller ett badhus medför inte att verksamheten faller utanför den föreslagna regleringen så länge som verksamheten vid anläggningen vänder sig till allmänheten. ””

Som invånare i Göteborg har du samma rättigheter som de som simmar i en privat simhall.  Vi ber dig därför att skriva under och skicka mejlet som finns bifogat till Anders Ramsby, chef för Idrott och föreningsförvaltningen (IOFF).
Tryck på länken nedanför, läs igenom texten i hela mejlet. Tryck på skicka mejl.

Hjälp oss att påverka beslutet – Mejl till IOFF

—-

Kursstarten för samtliga våra grupper måste på grund av detta flyttas fram tills vi får besked.

Vi siktar på den 7 februari då det kommer besked, du kommer i din tur få besked om hur och när vi kommer starta veckan därpå.

Vi hoppas på din förståelse och att du orkar hålla ut lite till…