Besked från IOFF: Simhallarna förblir stängda fram till och med 21/2.

Den 4 februari meddelade regeringen, som en utökning av tidigare beslut från 21 januari gällande barn födda 2005 och senare, att även idrotts- och fritidsaktiviteter för barn och ungdomar födda 2002 och senare ska kunna hålla öppet.

IOFF som driver simhallarna I Göteborg meddelade att man kommit har fortsatt stängt för alla som är födda 2002 och tidigare fram till den 21/2. Därefter kommer nytt besked.

 

SVAR FRÅN IOFF ANGÅENDE HUR MAN SER PÅ BOKAD VERKSAMHET SOM EJ ÄR ÖPPEN FÖR ALLMÄNHETEN.

Vi har vid två tillfällen skrivit till Anders Ramsby (breven finns i våra tidigare nyhetsbrev) för att påverka de beslut som de politisk tillsatta i Göteborg fattar.

I rekommendationerna från Folkhälsomyndigheten är det tydligt att också vår verksamhet (förbokad, vänder sig ej mot allmänheten,) har rätt att fortsätta, då den inte vänder sig till allmänheten. (Likadant som alla privata aktörer gör när de fortsätter att hålla öppet för förbokad verksamhet, utan några påpekande från FHM)

Anders Ramsby har i mejl svarat att:

””Göteborg stad har som strategi att följa regering och myndigheters rekommendationer ””

””Detta innebär att all vår öppna verksamhet dvs den som riktar sig till allmänheten ex gym och bad är stängda.””

 

Vad som betecknas som öppet för allmänheten och bokad verksamhet har inte kommenterats och här kommer vi inte längre.

De kommunala simhallarna i Göteborg kommer för närvarande inte öppnas för bokad verksamhet förrän de öppnas för allmänheten.

 

 

DEFINITION FRÅN FMH 

”” En grundläggande förutsättning för att Folkhälsomyndighetens föreskrifter ska vara tillämpliga är att verksamheten är öppen för allmänheten. Bedömningen av om en plats är öppen för allmänheten är i många fall beroende av omständigheterna i det enskilda fallet. Ett eventuellt krav på medlemskap i en förening för att kunna nyttja en gym- eller sportanläggning eller ett badhus medför inte att verksamheten faller utanför den föreslagna regleringen så länge som verksamheten vid anläggningen vänder sig till allmänheten. ””

 

KURSSTARTEN FÖR SAMTLIGA VÅRA GRUPPER MÅSTE PÅ GRUND AV DETTA FLYTTAS FRAM TILLS VI FÅR BESKED.

Den 21/2 kommer det nytt besked från IOFF angående hur simhallarna kommer öppna i Göteborg. Så fort vi får information om när vi får öppna hör vi av oss.

Vi hoppas på din förståelse och att du orkar hålla ut lite till…